Palveluiden yleiset käyttöehdot

Soveltamisala ja määritelmä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tentacle Networks Oy:n tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelulla tässä tarkoitetaan virtuaalipalvelinta sekä niihin tarjottavia lisäpalveluita tai erillisellä sopimuksella tuotettua räätälöityä palvelua.

Palvelun tilaus ja käyttöönotto

Asiakas voi tilata haluamansa palvelun Tentacle Networks Oy:n www-sivuilta (www.tentacle.fi), sähköpostitse (myynti[a]tentacle.fi) tai ottamalla yhteyttä puhelimitse toimistoaikana myyntiin, 020 7129730.

Palvelua tilatessa yksityishenkilön täytyy toimittaa seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus (vain .fi tunnusta tilatessa). Yritys- tai yhteisöasiakkaalta tarvitaan yrityksen nimi, yhteyshenkilö, y-tunnus, yrityksen osoite, puhelinnumero, sähköposti. Mahdollisesti erillinen laskutusosoite on mainittava tilauksen yhteydessä.

Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot tilauksen tehdessään. Tentacle Networks Oy pidättää oikeuden hylätä tilauksen, jossa on puutteelliset tiedot tai tilaaja ei jostain muusta syystä täytä hyvän asiakkaan kriteerejä (luottotiedot, väärinkäytösten mahdollisuus). Virtuaalipalvelimet laskutetaan oletusarvoisesti 4 kertaa vuodessa, laskutuskausi 3kk. Kaikissa tuotteissa maksuehtona on 14pv netto. Asiakkaalla on myös erikseen vaihtoehto pidempään laskutuskauteen, jolloin myönnetään voimassa olevan hinnaston mukainen alennus.

Ensimmäinen lasku lähetetään mahdollisimman nopeasti virtuaalipalvelimen asennuksen jälkeen. Ensimmäisessä laskussa huomioidaan mahdolliset tarjousjaksot ja alennukset.

Uusi tilaus käsitellään yleensä yhdessä arkipäivässä ja palvelun käyttöönottoon tarvittavat tunnukset sekä ensimmäinen lasku lähetetään sähköpostitse ellei toisin ole sovittu.

Asiakkaalla on tilauspäivämäärästä alkaen viikon (7 pv) pituinen tyytyväisyystakuu, jonka aikana asiakas voi irtisanoa palvelun ilman, että asiakkaalle aiheutuu muita kuin verkkotunnuksen vuosimaksun suuruinen kustannus voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Tunnukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä pidä luovuttaa, myydä tai vuokrata eteenpäin. Asiakas huolehtii tunnusten ja salasalojen salassapidosta. Asiakas huolehtii virtuaalipalvelimensa tietoturvasta, virustorjunnasta sekä varmistuksesta ellei näitä palveluita ole erikseen tilattu Tentacle Networks Oy:ltä. Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta sivuilleen tai palvelimelleen materiaalia, jonka tekijänoikeuksia tai tavaramerkkiä ei omista ellei siihen ole yksiselitteisesti saatu tekijänoikeuden tai tavaramerkin omistajan lupaa, tai materiaali on hyvän tavan vastaista tai suomen lakien vastaista.

Asiakas on vastuussa tunnusten ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tehtävästä suorasta ja epäsuorasta toiminnasta.

Mikäli asiakkaan verkkoliikenne tai resurssien käyttö poikkeaa olennaisesti tavanomaisesta tai palvelukuvauksesta, on palveluntarjoajalla oikeus tarkistaa palvelusta peritty hinta käyttöä vastaavaksi. Tarkistus tehdään aina ensisijaisesti asiakkaan kanssa yhteyistyössä.

Ongelmatilanteissa asiakkaille tarjotaan apua asiakaspalvelumme toimesta, tuki[ä]tentacle.fi. Virtuaalipalvelimen käyttö edellyttää tilaajalta kuitenkin perustietoja tilatusta käyttöjärjestelmästä, käyttöjärjestelmän sekä palveluiden tietoturvasta sekä palveluista, joita asiakas aikoo virtuaalipalvelimellaan ajaa. Asiakas voi halutessaan tilata myös tarvittavat asennukset ylläpitoineen Tentacle Networks Oy:n toteuttamana, jolloin niistä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Virtuaalipalvelimet tarjotaan teknisenä kapasiteettina. Palveluntarjoaja huolehtii siitä, että asiakkaan palvelinta ajava laitteisto on toimintakuntoinen ja saa tarvitsemansa resurssit käyttöönsä. Palveluntarjoaja ei ole kuitenkaan millään tavoin vastuussa siitä, mitä asiakas virtuaalipalvelimellaan tekee. Asiakkaasta johtuvat virhetilanteiden korjaukset ovat oletusarvoisesti asiakkaan itsensä vastuulla.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Korvausvastuu palveluntarjoajan toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista rajoittuu korkeintaan asiakkaan palvelun yhden kuukauden palvelumaksujen suuruiseen korvaukseen. Välillisiä ja varallisuuteen tai kolmansien osapuolten toiminnasta aiheutuneita vahinkoja Tentacle Networks ei korvaa.

Mahdollisessa virhetilanteessa tulee asiakkaan reklamoida seitsemän (7) päivän kuluessa.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan palvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta asiakkaaseen tai asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmansien osapuolien toiminnasta.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottamisen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan palvelut mahdollisimman luotettavasti sekä tiedottaa tulevista katkoista hyvissä ajoin etukäteen joko www-sivuilla www.tentacle.fi tai sähköpostitse suoraan asiakkaille. Palvelun käyttöaste pyritään pitämään mahdollisimman korkealla ’best effort’ tyyppisesti kohtuullisten resurssien puitteissa.

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden rajoittaa virtuaalipalvelimen resursseja jos katsotaan, että liiallisesta resurssien käytöstä on haittaa muille asiakkaille.

Palvelujen ongelmattoman käytön takaamiseksi Tentacle Networks Oy pidättää oikeuden sulkea häiriötä aiheuttavan palvelimen tai palvelun. Häiriöksi katsotaan esimerkiksi jatkuva suuri verkkoliikenne tai prosessorin varaaminen pitkiksi ajoiksi. Palvelimilla on kiellettyä ajaa tiedostonjakoon tarkoitettuja ohjelmistoja tai pelipalvelimia. Häiriöksi katsotaan myös esimerkiksi bitcoin-louhinta tai muu raskas laskenta.

Palvelun uusiminen ja irtisanominen

Palvelut uusitaan automaattisesti laskutusjakson lopussa ellei niitä erikseen irtisanota 1 kk ennen laskutusjakson vaihtumista. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti joko sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu[ä]tentacle.fi asiakkaan asiakastietoihin merkitystä sähköpostista tai kirjeitse, josta ilmenee kaikki asiakkaan aiemmin antamat tunnustiedot ja tuote, mikä irtisanotaan. Maksamaton lasku ei automaattisesti lopeta palvelun tilausta. Laskutusjakso on rinnastettavissa sopimusjaksoon.

Riitatilanteet

Maksamattomista laskuista lähetetään muistutusmaksu kuukauden sisällä eräpäivän ylittämisestä jolloin alkuperäiseen laskuun lisätään muistutusmaksu. Perintätapaukset hoitaa Lindorff Oy, www.lindorff.fi. Riitatilanteet selvitetään välimiesoikeudessa.

Yrityksen yhteystiedot

Tentacle Networks Oy
Ilmalankatu 2 C
00240 Helsinki
Y-tunnus: 2082935-0

asiakaspalvelu [@] tentacle.fi
020 7129730
https://www.tentacle.fi